Technologie zpracování zvuku

ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ZVUKU OD AB A PHONAKU

produkty-03
06

HiRes Fidelity 120™

Strategie zpracování zvuku unikátní pro AB. Používá 120 spektrálních pásem a poskytuje tak 5x větší rozlišení zvuků než jiné systémy kochleárního implantátu, umožňuje tak detailní rozlišení řeči a komplexní vnímání hudby.

04

ClearVoice™

Automaticky analyzuje prostředí a adaptuje se v každé poslechové situaci, ve které se uživatel nachází, odděluje řeč od rušivých zvuků a automaticky optimalizuje rozumění řeči ve ztížených poslechových podmínkách. Technologie zpracování zvuku, jediná v oboru s certifikovaným klinickým ověřením zlepšení sluchového výkonu v hluku.

03

AutoSound™

Adaptuje se dynamicky na měnící se akustické podmínky okolí, přizpůsobuje automaticky dynamický rozsah a automaticky tak optimalizuje poslech, podobně jako to dělá normálně slyšící ucho.

02

UltraZoom

Technologie dvou mikrofonů vyvinutá Phonakem umožňuje soustředění poslechu na zvuky od řečníka, který se nachází čelem k uživateli a zlepšuje tak rozumění řeči v hlučném prostředí.

01

Mikrofon T-Mic™ 2

Patentovaný mikrofon T-Mic™ 2, který se umisťuje do vchodu zvukovodu, využívá přirozené schopnosti boltce soustředit zvuky. S mikrofonem T-Mic™ 2 uživatelé AB rozumějí až o 35% lépe řeči v šumu, než s mikrofony na BTE procesoru, podobnými těm, jako používají jiní výrobci.

 

Jedinečné funkce pro oboustranné uživatele

08

ZoomControl

Umožňuje soustředit se na mluvčího, který se nachází vpravo nebo vlevo od uživatele a zlepšuje rozumění řeči v rušivém prostředí, jako je auto, restaurace, apod.

10

QuickSync

Umožňuje snadné a okamžité současné nastavení hlasitosti a programu v obou procesorech Naída CI Q70 u oboustranných uživatelů.

09

DuoPhone

Automaticky směřuje hlas volajícího po telefonu přímo do obou uší uživatele a umožňuje tak stereo poslech a lepší rozumění při telefonování.

 

Bezdrátová komunikace

13

AB myPilot

Dálkový ovladač k procesoru Naída CI informuje o stavu procesoru a baterií, poskytuje pohodlné ovládání programů, hlasitosti a citlivosti. Oboustranným uživatelům umožňuje změny na obou procesorech najednou.

15

RemoteMic

Vzdálený mikrofon, který usnadňuje konverzaci v rušných prostředích tím, že směřuje hlasy na dálku přímo do procesoru/ů.

14

ComPilot

Komunikační zařízení, které bezdrátově směřuje hovor, hudbu a zvukové výstupy z nejrůznějších médií přímo do procesoru Naída CI nebo současně do obou procesorů u oboustranných uživatelů a případně do procesoru a sluchadla Phonak na druhém uchu.

16

TVLink

Zařízení, které směřuje audio signál vysoké kvality z televize přímo do procesoru/ů nebo sluchadla Phonak.

roger

Roger

Zcela nový digitální systém od Phonaku, který bezdrátovým přenosem hlasu řečníka přímo k posluchači výrazně usnadňuje rozumění řeči v hluku a na dálku.

Technologie zpracování zvuku jsou blíže popsány v následujících brožurách:

Poslouchej svůj svět, © 2015 Advanced Bionics AG

Abyste slyšeli co nejlépe, © 2013 Advanced Bionics AG