Ke stažení

Produktové brožury ke stažení:

Návrat do světa zvuků,
© 2017 Abionic s.r.o.
Abyste slyšeli co nejlépe,
©2013 Advanced Bionics AG
Co je kochleární implantát?
© 2015 Advanced Bionics AG
Poslouchej svůj svět,
©2015 Advanced Bionics AG